Shir Elmaliach per GQ Italia
GQ Italia Diary from Tel Aviv
OOB Magazine -Le cote obscur
Solis Magazine -issue XIV
Bambi Magazine issue XVI
Le Donatella -GQ Italia